Kinh ngưỡng Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật giáo

18/07/2020 10:07:41 | 703 lượt xem

Đức Phổ Hiền Bồ Tát là Phật bản mệnh cho những người tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Dịch âm Phổ Hiền Bồ Tát trong tiếng Phạn là Tam Mạn Đà Bồ Tát, một số bản dịch gọi là Biến Cát. Cùng xemtuoihopnmhau.com tìm hiểu kỹ hơn về bị Bồ Tát này nhé.

THẦN TÍCH PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Trước khi Đức Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, ngài là vị hoàng tử thứ tư của vua cha Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện trước tiên trong kinh Mạn Ðà La Bồ Tát, về sau xuất hiện ở nhiều kinh khác như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa nên trở thành phổ biến. Ngài được coi là một trong bốn vị Bồ Tát: Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát (xét theo tín ngưỡng Phật Giáo Trung Hoa).

Kinh ngưỡng Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật giáo
Kính ngưỡng Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật giáo

HÌNH TƯỚNG ĐỨC PHỎ HIỀN BỒ TÁT

Phổ Hiền Bồ Tát được tín ngưỡng là vị thần bảo hộ cho chúng đệ tử truyền giảng đạo pháp cũng như chung tay vì “Bình đẳng tính trí”, tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác.

Dân gian quan niệm Phổ Hiền Bồ tát ngồi trên voi trắng sáu ngà. Trong Phật giáo, voi trắng được xem là biểu tượng của trí tuệ vượt chướng ngại. Sáu ngà là tượng trưng cho 6 giác quan. Voi sáu ngà là tượng trưng cho Lục độ: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định và Trí huệ. Ngài chèo thuyền Lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Ngài không quản nhọc nhằn hóa độ chúng sanh từ kiếp này sang kiếp khác dù cho bể khổ là vô biên, chúng sanh là vô lượng. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp chúng sinh.

Xem thêm bộ lịch âm 2019 mới nhất qua bài viết: TỬ VI NĂM 2019 KỶ HỢI CỦA 12 CON GIÁP.

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Trong Phật giáo, Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được phong là Hoa Nghiêm Tam Thánh – ba vị có sức mạnh lớn, trí tuệ tỏa sáng và tấm lòng đức độ cứu khổ cứu nạn chúng sinh.

Thêm vào đó, Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát được xưng là Tứ đại Bồ Tát. Đây được coi là những vị Bồ Tát có sức mạnh và lòng nhân từ, bác ái bao trùm cả chúng sanh. Từ đó có thể thấy địa vị của vị Bồ Tát này trong Phật giáo tương đối lớn, với những ý nghĩa rất đặc biệt.

Phổ Hiền là vị Bồ Tát đại diện cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Hay có thể nói, ngài đại diện cho trí tuệ, lý trí với cái nhìn hướng thiện nhưng khách quan và tầm hiểu biết sâu sắc của con người. Sức mạnh đến từ trí tuệ, trí huệ, tức là từ lý tính và huệ nhãn, thấu suốt cõi đời, rao truyền tri thức.

Mọi người đều có thể cầu khấn Phổ Hiền Bồ Tát nếu đang gặp khó khăn, nguy nan, thống khổ, nản chí. Ngài không cứu khổ độ nạn mà hướng con người tới ánh sáng của tri thức, của thiền định, tĩnh tâm, mở rộng tất cả các giác quan và có chí hướng vươn lên phía trước, thoát khỏi những khổ ải.

BÀI VĂN HẠNH NGUYỆN CỦA ĐỨC PHỔ HIỀN BỒ TÁT

“Nhất giả Lễ kính chư Phật.

Nhị giả Xưng tán Như Lai.

Tam giả Quảng tu cúng dường.

Tứ giả Sám hối nghiệp chướng.

Ngũ giả Tùy hỷ công đức.

Lục giả Thỉnh chuyển pháp luân.

Thất giả Thỉnh Phật trụ thế.

Bát giả Thường tùy Phật học.

Cửu giả Hằng thuận chúng sanh.

Thập giả Phổ giai hồi hướng.”

 

BÌNH LUẬN: