Nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025? cưới ngày nào?

01/02/2024 14:02:18 | 173 lượt xem

Nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025? Đây là câu hỏi mà nhiều người muốn biết khi chọn ngày đẹp kết hôn trong năm 2025. Cùng xemtuoihopnhau.com tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Nữ 1996 cưới năm 2025 có được không?

Trong năm 2025, với sự giao thoa giữa năng lượng của năm Ất Tỵ và tuổi Âm (tuổi Mụ) nữ 1996 đã 30 tuổi, theo quan niệm về phạm Kim Lâu, có người cho rằng việc cưới hỏi trong năm này sẽ mang lại nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, quý bạn nữ sinh năm 1996 nên xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cưới hỏi trong năm 2025.

Nữ 1996 cưới năm 2025 có được không?

Nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025?

Ngày tốt cưới hỏi tháng 1 năm 2025 cho tuổi Bính Tý

 • Thứ năm, ngày 9/1/2025, tương ứng với ngày 10/12/2024 trong lịch Âm lịch, là một ngày đặc biệt. Ngày này thuộc về Ngày MẬU DẦN, tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN
 • Các giờ tốt trong ngày được xác định như sau:
 • Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Ngày tốt cưới hỏi tháng 3  năm 2025 cho tuổi Bính Tý

 • Thứ bảy, ngày 29/3/2025, tương ứng với ngày 1/3/2025 trong lịch Âm lịch, là một ngày đặc biệt. Ngày này thuộc về Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH THÌN, năm ẤT TỴ. Đây là một ngày Hoàng đạo với yếu tố kim đường hoàng đạo.
 • Giờ tốt: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025? cưới tháng 4

Thứ năm, ngày 3/4/2025

 • Thứ năm, ngày 3/4/2025, tức ngày 6/3/2025 trong lịch Âm lịch, là một ngày đặc biệt.
 • Ngày này thuộc về Ngày NHÂM DẦN, tháng CANH THÌN, năm ẤT TỴ, là một ngày Hoàng đạo với tư mệnh hoàng đạo.
 • Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)Thứ ba, ngày 22/4/2025 nhằm ngày 25/3/2025 Âm lịch

Thứ ba, ngày 22/4/2025

 • Thứ ba, ngày 22/4/2025, tương ứng với ngày 25/3/2025 trong lịch Âm lịch, là một ngày cũng đặc biệt. Ngày này thuộc về Ngày TÂN DẬU, tháng CANH THÌN, năm ẤT TỴ, và là ngày Hoàng đạo với kim đường hoàng đạo.
 • Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Ngày tốt cưới hỏi tháng 5  năm 2025 cho tuổi Bính Tý

nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025

Thứ năm, ngày 8/5/2025

 • Thứ năm, ngày 8/5/2025, tức ngày 11/4/2025 trong lịch Âm lịch, là một ngày đặc biệt.
 • Ngày này thuộc về Ngày ĐINH SỬU, tháng TÂN TỴ, năm ẤT TỴ, và là ngày Hoàng đạo với ngọc đường hoàng đạo.Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 16/5/2025

 • Thứ sáu, ngày 16/5/2025 nhằm ngày 19/4/2025 Âm lịchThứ sáu, ngày 16/5/2025, tức ngày 19/4/2025 trong lịch Âm lịch, là một ngày cũng đặc biệt.
 • Ngày này thuộc về Ngày ẤT DẬU, tháng TÂN TỴ, năm ẤT TỴ, và là ngày Hắc đạo với chu tước hắc đạo.
 • Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Ngày tốt cưới hỏi tháng 5  năm 2025 cho tuổi Bính Tý

Thứ năm, ngày 19/6/2025,

 • Thứ năm, ngày 19/6/2025, tương ứng với ngày 24/5/2025 Âm lịch, dưới tác động của ngày KỶ MÙI, tháng NHÂM NGỌ, năm ẤT TỴ, thuộc Hắc đạo (câu trần hắc đạo).
 • Những giờ tốt trong ngày này bao gồm Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Ngày tốt cưới hỏi tháng 6  năm 2025 cho tuổi Bính Tý

 • Thứ bảy, ngày 21/6/2025, nhằm ngày 26/5/2025 Âm lịch, cũng là ngày tốt cưới hỏi.
 • Ngày này thuộc ngày TÂN DẬU, tháng NHÂM NGỌ, năm ẤT TỴ, trong Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo). Các giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025? tháng 7?

Thứ tư, ngày 2/7/2025, nhằm ngày 8/6/2025 Âm lịch.

 • Ngày này thuộc ngày NHÂM THÂN, tháng QUÝ MÙI, năm ẤT TỴ, trong Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo).
 • Các giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ tư, ngày 9/7/2025

 • Thứ tư, ngày 9/7/2025, nhằm ngày 15/6/2025 Âm lịch, cũng là ngày tốt cưới hỏi.
 • Ngày này thuộc ngày KỶ MÃO, tháng QUÝ MÙI, năm ẤT TỴ, trong Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo).
 • Các giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngày tốt cưới hỏi tháng 8  năm 2025 cho tuổi Bính Tý

Thứ bảy, ngày 2/8/2025, nhằm ngày 9/6/2025 Âm lịch.

Xem thêm: Tuổi Mậu Dần cưới năm 2025 được không? Cùng giải đáp?

Xem thêm: Tuổi Đinh Sửu cưới năm 2025 được không?

 • Ngày này thuộc ngày QUÝ MÃO, tháng QUÝ MÙI, năm ẤT TỴ, trong Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo).
 • Các giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025? Ngày tốt cưới hỏi tháng 9

 • Ngày 30/9/2025, nhằm ngày 9/8/2025 Âm lịch.
 • Ngày này thuộc ngày NHÂM DẦN, tháng ẤT DẬU, năm ẤT TỴ, trong Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo).
 • Các giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Ngày tốt cưới hỏi tháng 10  năm 2025 cho tuổi Bính Tý

 • Trong tháng 10, ngày tốt cưới hỏi cho tuổi Bính Tý là vào thứ ba, ngày 21/10/2025, nhằm ngày 1/9/2025 Âm lịch. Ngày này thuộc ngày QUÝ HỢI, tháng BÍNH TUẤT, năm ẤT TỴ, trong Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo).
 • Các giờ tốt trong ngày bao gồm Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Ngày tốt cưới hỏi tháng 12  năm 2025 cho tuổi Bính Tý

 • Thứ năm, ngày 4/12/2025, nhằm ngày 15/10/2025 Âm lịch.
 • Ngày này thuộc ngày ĐINH MÙI, tháng ĐINH HỢI, năm ẤT TỴ, trong Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo).
 • Các giờ tốt trong ngày bao gồm Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về nữ 1996 cưới tháng nào đẹp năm 2025, mong rằng qua đây bạn đã nắm được các thông tin hữu ích rồi nhé.

BÌNH LUẬN: